Lokalita

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je od roku 1996 v seznamu míst Světového kulturního přírodního dědictví UNESCO. Rozkládá se na ploše 200 km2 a je považován za nejrozsáhlejší člověkem vymodelované území v Evropě. Autokemp Apollo Lednice je součástí cyklotras a turistických tras a nabízí mnoho příležitostí k poznávání památek a krás okolí.

Zámek Lednice

Dnešní podoba zámku Lednice je výsledkem přestavby z let 1846-1858 v duchu anglické novogotiky. Veřejnosti přístupné místnosti v přízemí zámku vynikají zejména bohatostí řezbářské výzdoby. V roce 1995 byla prohlídková trasa rozšířena o novou část. Jde o soukromé apartmá, které až do své smrti v roce 1881 užívala kněžna Františka z Lichtenštejna, vdova po Aloisovi II., knížeti z Lichtenštejna, stavebníkovi poslední, romantické novogotické přestavby zámku. K zámku přiléhá na východní straně skleník, postavený v letech 1843 – 1845 podle projektu P.H. Desvignese. Dokonalým rámcem zámku se skleníkem je francouzská zahrada a rozsáhlý krajinářský park s četnými romantickými stavbami.

Otevírací doba:
květen – srpen: denně kromě pondělí 900 – 1800
září: denně kromě pondělí 900 – 1700
www.zamek-lednice.cz

Minaret

Minaret je dominantou nejen lednického zámeckého parku, ale i symbolem celého Lednicko-valtického areálu. Jeho výstavba byla provázena velkými problémy zejména při založení stavby v bažinatém terénu. Proto muselo být podloží zpevněno 500 dubovými piloty, na kterých byla teprve stavba založena. Byl v letech 1797-1804 architektem Josefem Hardtmuthem. Z jeho ochozu v bezmála šedesátimetrové výšce jsou k vidění téměř všechny stavby areálu a otevírá se odsud krásný pohled na Pálavu na západě a na Malé Karpaty na východě.

Otevírací doba:
květen až srpen: denně kromě pondělí 1000 – 1800
září: denně kromě pondělí 1000 – 1700
www.zamek-lednice.info/minaret.php

Janův hrad

Jedna z romantických staveb lednicko-valtického areálu, která sloužila jako lovecký hrádek, kde začínaly a končily panské hony a kde býval vyhlašován
král lovu. Janův hrad byl projektován a vystavěn v letech 1801-07
architektem J. Hardtmuthem tak, aby napodoboval středověkou hradní zříceninu.
V sále průčelního traktu a v jednotlivých věžích je instalována expozice fauny lužního lesa a loveckých trofejí.

Otevírací doba:
květen – září: denně kromě pondělí 900 – 1645
www.zamek-lednice.info/januv_hrad.php

Lednické rybníky

Lednické rybníky patří k nejstarším rybničním soustavám na Moravě a od 15. století jsou trvale využívaly k chovu ryb. Tvoří je největší moravský rybník Nesyt (315 ha) a dále rybníky Hlohovecký (104 ha), Prostřední (48,5 ha) a Mlýnský (107 ha). V první polovině 19. století byly břehy rybníků, s výjimkou Nesytu, Lichtenštejny parkově upraveny a spolu s dalšími krajinnými úpravami i stavbami v jejich okolí vznikl jedinečný krajinný park. Součástí rezervace Lednické rybníky je i Zámecký rybník v Lednici (30,1 ha), vybudovaný v polovině 17. století v místech meandrů Dyje. Třetinu jeho plochy zabírá patnáct ostrovů, které jsou stejně jako okolí parkově upraveny. V roce 1953 byly Lednické rybníky vyhlášeny státní přírodní rezervací za účelem ochrany ptactva a jiné zvířeny, květeny i krajinného rázu. Dnes je tato rezervace jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v republice a byla zařazena i do seznamu mokřadů mezinárodního významu.

Apollónův chrám

Podle projektu architekta Josefa Kornhäusela postavil Johann Karl Engel v letech 1817-1819 na vrcholku nad Mlýnským rybníkem pavilón s nástavbou a vyhlídkovou terasou. Sochařská výzdoba, která sem byla přenesena ze zrušeného chrámu Múz, pochází od Josefa Kliebera a tématicky se váže k antickému bohu Apollonovi.

Lovecký zámeček

Klasicistní stavba Josefa Hardtmutha s výraznou fasádou pochází z roku 1806 a stojí nedaleko Lednického zámku v zámeckém parku. Byla postavena v místech, kde končívaly parforsní hony na zvěř – štvanice.

Nový dvůr

Josef Hardtmuth přestavěl v letech 1809-1810 jižně od Lednice hospodářskou usedlost pro chov ovcí. Asi o 10 let později stavbu doplnil Johann Karl Engel tzv. Rotundou, kruhovým sálem odděleným prosklenými stěnami od stáje pro 20 kusů krav vzácného bernského plemene. Dvůr ale paradoxně nakonec proslavili koně, kteří se zde chovají dodnes a na nichž je možné se i projet.

Tři Grácie

Sousoší tří antických bohyní od Martina Fischera, které původně stávalo v lednickém zámeckém parku, bylo v roce 1825 přemístěno na vyvýšeninu nad Prostředním rybníkem a obestavěno kolonádou podle projektu Johanna Karla Engela.

Svatý Hubert

Stavba Lednicko-valtického areálu postavenou v roce 1855 podle plánů Jiřího Wingelmüllera stavitelem Janem Heidrichem, je lesní kaple zasvěcená patronovi lovců – svatému Hubertu. Kaple stojí na lesní světlině v Bořím lese a je oblíbeným místem rodinných pikniků.

Zámek Valtice

www.zamek-valtice.cz/

Lodní doprava po Lednicko-valtickém areálu

www.lodnidoprava.com/