Kedy je plochá strecha dobrým riešením?

Kedy je plochá strecha dobrým riešením?

Ploché strešné krytiny môžu skutočne predstavovať nákladovo efektívnu možnosť pre majiteľov domov, ktorí si uvedomujú svoj rozpočet. Napríklad proces inštalácie je zvyčajne menej náročný na prácu, a teda aj menej nákladný, pretože plocha je v porovnaní so šikmými konštrukciami jednoduchšia na ovládanie. Okrem toho plochá strecha nevyžaduje toľko materiálu, čím sa znižujú celkové náklady na dodávku.

Plochá strecha | PlochaStrecha.sk
Plochá strecha je mimoriadne moderná a praktická v mnohých ohľadoch.

Výhody presahujú rámec počiatočnej inštalácie, jednoduchá konštrukcia umožňuje jednoduchšiu a cenovo dostupnejšiu údržbu a opravy, čím sa vytvára dlhodobé ekonomické riešenie. Voľba plochej strechy môže priniesť aj ďalšie výhody, napríklad vytvorenie dodatočného vonkajšieho obytného priestoru, ktorý možno využiť na strešnú terasu alebo záhradu. Ak zvážite všestrannosť, hospodárnosť a funkčnosť, plochá strecha môže byť dobrým riešením, ak staviate nový dom, prístavbu alebo dokonca nahrádzate starú, problematickú šikmú strechu. Najmä v oblastiach s menším množstvom zrážok, kde odvodnenie nie je hlavným problémom, alebo pre majiteľov domov, ktorí plánujú investovať do udržateľného bývania prostredníctvom solárnych panelov alebo zelenej strechy, môže riešenie plochej strechy priniesť výrazné úspory a hodnotu.

Plochá strechy je ideálna pre budovy v suchom podnebí

V suchom podnebí, kde je minimum zrážok a vysoké odparovanie, môžu byť ploché strechy veľmi žiadaným riešením pre budovy, pretože ponúkajú jedinečné výhody oproti šikmým strechám. Ploché strechy sú v prvom rade oveľa úspornejšie, pretože na ich výstavbu je potrebné menej materiálu vďaka menšej ploche. Tým sa nielen znižujú počiatočné náklady na výstavbu, ale aj čas potrebný na inštaláciu alebo údržbu. Okrem toho v suchých oblastiach s vysokým slnečným žiarením poskytujú ploché strechy optimálnu platformu na umiestnenie solárnych panelov. Uhol strechy sa totiž dá nastaviť tak, aby sa maximalizovalo zachytávanie slnečnej energie. Okrem toho môžu ploché strechy slúžiť ako dodatočný priestor pre zariadenia HVAC alebo na vytvorenie strešných záhrad či oddychových zón. Ploché strechy môžu tiež poskytnúť moderný estetický vzhľad každej budove. Prvoradé je však zabezpečiť, aby boli tieto strechy vyrobené z vysoko odolných a žiaruvzdorných materiálov, ktoré vydržia intenzívne slnečné žiarenie typické pre suché podnebie. Preto napriek zriedkavým zrážkam nemožno pri návrhu plochých striech zabúdať na primeranú hydroizoláciu, ktorá sa prispôsobí príležitostným dažďom a zabráni prípadným škodám spôsobeným vodou. Ploché strechy sú teda praktickým, ekonomickým a univerzálnym riešením pre budovy v suchom podnebí.

Comments are closed.